<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d520795760260238764\x26blogName\x3dBRAND+NEW+ME\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://sazlinashaza.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sazlinashaza.blogspot.com/\x26vt\x3d3928150170206351722', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <iframe src="http://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID=3054107564476057249&blogName=url.blogspot.com&publishMode=PUBLISH_MODE_BLOGSPOT&navbarType=BLACK&layoutType=CLASSIC&homepageUrl=http%3A%2F%2Furl.blogspot.com%2F&searchRoot=http%3A%2F%2Furl.blogspot.com%2Fsearch" height="30px" width="100%" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" id="navbar-iframe" frameborder="0"></iframe> <div id="space-for-ie"></div>
Welcome to sazlinashaza.blogspot.com
Wednesday, 14 December 2011Y
Nagging Feeling

Hello.I hope I found you in the best mood. It not a really best today. As usual my task is just dialing with my client. To gather the information,some effort really needed. It was annoying when someone look at me with cynical view. I know u really feel annoyed when I used our office telephone. What the problem ha?it is official matter. What the hell? You want me to abide every thing you want. Hello, Mr-Know-it-all  (it seems),don't you read what is on General Order book??? For official matters, as long as the effort we do to obtain our target,it not wrong to ring the client. Still, you defend your ego. What the hell? I don't care if I don't get APC either,but as long as I do the right thing you don't have a right to prevent me. Such a trouble some!! I know maybe my words today is seem like sarcastic to you. But I really mean it,in-fact you are clever enough to remark. Such a political satire. I don't mind if I get low score for my performances,and not surprising,I know my score is low because you have a hatred feeling toward me.Thanks,I hate you so much even you say that actually you acted professional. Herk?choking on your word.JERKY! Such a bias, well,your friend( a really friend,is there any?) got a highest score and i really don't mind. Our earth is circle,sometimes we're at top and sometimes we at the bottom.ha ha ha..you know what?sometimes I wish you don't exist at all. I wish that you gone forever in my life. Having you playing role in my life is irritating , annoying, heart-aching and what so ever related to angst feeling.Back to the topic,I hate you restrained us using office telephone. you want your name to be touted in praise. Bodo! Ko ingat ko sorang jak idup di dunia ka? ko ingat suma orang dapat ikut semua arahan demi memberi kredit untuk ko..Ko x dapat pijak kepala aku,k.Ko sapa?kalau nak hormat,jaga dulu perasaan orang sekeliling.Bukan main beri arahan yang macam cipan..Jangan bodo sangat la.

 ♥Pride Nana♥
http://www.emocutez.com
Subscribe RSS Feed ReTweet Add to Technorati
0 idea yang terkumpol | muntahkan idea di sini...
heart blue w/ glitter 22:58

Tuesday, 13 December 2011Y
naturactor Original Vs Naturactor Tiruan (Malay translation)

Baru-baru ini terdapat banyak sahabat handai,kenalan dan anda semua bercerita mengenai produk naturactor. Bercakap tentang produk tersebut saya telah meneliti di dalam internet web sebenar produk ini.Hasilnya,saya akan beritahu korang , OK?

(KISAH JENAMA)
Warna terang untuk mencipta keindahan hidup

 Falsafah Meiko

Daxing Jalan Sdn Bhd, telah menjadi keperluan wanita Asia solekan, keluaran seiring dengan trend fesyen antarabangsa, mematuhi dan meningkatkan keselamatan dan keberkesanan konsep produk, untuk memastikan berkualiti tinggi kualiti produk.

Nombor Daxing adalah Meiko Kosmetik, Inc (terang kosmetik syarikat di Jepun) Produk pelbagai warna terang NATURACTOR Hong Kong dan Macau di China ejen umum, sehingga kini, telah melebihi 20 tahun. Meiko warna terang di Jepun, Jepun mempunyai kekuatan penyelidikan saintifik yang kukuh, dengan lebih 50 tahun pengalaman dalam pembangunan kosmetik, pada tahun 2000, memulakan pengeluaran di China, kepada prinsip nilai untuk wang, berjaya membangunkan pasaran kosmetik profesional, adalah perintis industri dan diiktiraf dan diterima oleh pengguna.

No 2006, Daxing Meiko lebih mendalam kerjasama dengan warna terang, tangan di tangan di Hong Kong dengan yang kukuh, cantik (Hong Kong) Sdn Bhd kilang Kosmetik mematuhi Jepun sebagai asal sahaja bahan mentah, dan melalui pengurusan yang ketat Hong Kong dan penyeliaan pemprosesannya, tahun yang sama secara rasmi lancar dimasukkan ke dalam operasi. Untuk awal tahun 2007, lebih jelas warna menyembunyikan krim asas untuk menjadi permohonan pertama yang berjaya untuk CEPA sifar tarif import akuan domestik produk kosmetik, bahan mentah, 100% Jepun, Hong Kong pengilang kosmetik, supaya anda lebih pilihan yang mulia, tetapi untuk bertemu dengan kamu berkenaan.

Pada tahun 2009, kita masih mengekalkan sejajar dengan semangat Penyelidikan dan Inovasi dilancarkan terang MF Siri, warna yang unik dan produk yang hebat, adalah menjadi pasaran baru adalah sebuah tempat yang terang nyata, supaya anda menikmati ciptaan sempurna solek sentiasa berubah-ubah, fesyen, kreatif, semula jadi yang indah imej dan kehidupan.

(ARAHAN KESELAMATAN)

1.(kod dan laman web tertera pada dasar botol):Yang tulen menunjukkan alamat web dan kod item yang betol,begitu juga dengan sebaliknya. Kod yang betul adalah 4008155888 dan laman web yang betul adalah www.naturactor.com. Untuk yang tiruan, paparan adalah berbeza. Untuk kod paparan adalah 4006151968 manakala laman web pula www.naturactor.net. (kod 151368 adalah salah sama sekali).
2.(Keselamatan): (percetakan pada kertas gores) ianya dicetak dengan perkataan "ZX", selepas  digores.
3.(warna): keselamatan kertas warna lapisan boleh diasingkan , buka atau cabut permukaan putih,(warna jernih) dan akan keluar kulit kertas hijau muda.
4.(Hologram): keselamatan hologram pengenalan, dapat dikenalpasti dengan  lampu pendarfluor, ianya dapat dilihat jelas terdapat gentian merah dan biru pendarfluor.
P/S:(UNTUK KAJIAN LANJUT): inkuiri keselamatan ,layari laman rasmi vivid color www.naturactor.com , www.vivid color. Cn atau gunakan talian bebas tol 4008155888. Hantarkan kod pada logo untuk keselamatan dan memastikan keaslian produk.
MAKLUMAT TAMBAHAN : SAJE NAK KONGSI APA YANG SAYA TAHU
Di China, dorang sediakan kod keselamatan produk untuk produk ini. Korang tahukan China ini republik yang terlalu pesat, jadi bab bab cilok mencilok ini memang banyak. Sebab itu, kod produk memang penting. Kalau nak dibandingkan dengan Jepun, Jepun tak ambil berat sangat dengan kod kod ini semua sebab dorang punya negara kawalan ketat ke atas setiap produk memang dijaga.
INI YANG SAYA JUMPA DI LAMAN SESAWANG NATURACTOR CHINA(MEMANG PENGEDAR YANG SAH, SAYA MEMANG BROWSE LAMAN INI). TOLONG BAGITAHU KALO SAYA SALAH.SAYA TAK TAHU SANGAT TENTANG PRODUK INI SEBAB TERLALU BANYAK PENDAPAT TENTANG BENDA INI. TERDAPAT JUGA ORANG BAGITAHU YANG PEKET SECARA "LOOSE" ATAUPUN YANG DALAM KOTAK ADA BANYAK DALAM INI YANG TULEN, ADA JUGA YANG CAKAP YANG DIBUNGKUS SATU SEKOTAK INI YANG TULEN.
Pada saya, saya lebih yakin yang peket loose yang tulen ( untuk China la) , sebab saya sendiri tengok kakak saya pakai yang loose memang cantik. Kulit nampak sekata. Untuk yang Jepun ,ia dibungkus satu kotak satu bungkus. Dan sudah tentulah tulisan kat kotak dan bekas dia tertulis tulisan Jepun. kan kan?
PERBEZAAN HARGA: Mesti korang tertanya-tanya apa hal yang China dan Jepun berbeza harga kan? Inilah yang kita kata jurang tenaga buruh. Seperti mana yang kita sedia maklum, China mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. Ini mempengaruhi sektor pembuatan (fakta ekonomi: Kebetulan saya adalah Pekerja di bawah Seksyen Perangkaan, dan menganalisa kadar tenaga buruh). Dengan persaingan dan peluang yang tipis,pekerja di China menerima gaji yang sedikit, jadi pengeluaran produk dari China hanya menggunakan kos yang rendah.
PERBEZAAN JULAT WARNA:China dengan kepadatan yang tinggi dan kepelbagaian warna kulit menyebabkan Syarikat ini memformulasi semula produk dari 5 julat warna kepada 10 warna. Ini berbeza dari Jepun yang rata rata penduduknya berkulit cerah.
PERBEZAAN PENUTUP: Ini memang penting. Bekas Naturactor buatan China agak sedikit bulat berbanding Jepun. Untuk Naturactor keluaran China ianya tercetak Naturactor dalam tulisan China. Tulisan pula menggunakan ditebalkan (bolt). Untuk Jepun pula, dorang cetak guna tulisan Rumi. Jadi, kalau korang punya naturactor dari China tapi tulisan Rumi berhati hati la yer.Mungkin itu tiruan.
Inilah bentuk Naturactor Tulen dari China. 
Berhati- hati jika melakukan pembelian secara talian,kerana terdapat kes dimana pengedar menggunakan gambar Naturactor  tulen di laman tetapi apabila barangan yang dihantar adalah tiruan. 

♥Pride Nana♥

Labels:

http://www.emocutez.com
Subscribe RSS Feed ReTweet Add to Technorati
0 idea yang terkumpol | muntahkan idea di sini...
heart blue w/ glitter 19:23

naturactor Original Vs Naturactor Imitation (english translation)

Lately a lots of ppl around me,talking about naturactor.Hee..talks about it,I already browse naturactor China Product(original manufacturer and product distributor),the result I gathered from it was here.


Let browse:(correct me if me wrong,it actually in chinese (Simplified han) direct translation.)so,my word maybe a bit upside down in the sentences.


(BRAND STORY)

Vivid colors to create the beauty of life

 Meiko Philosophy

Daxing Road Trading Co., Ltd., has been developing for the needs of Asian women make-up products, products keep pace with international fashion trends, adhere to and promote the safety and efficacy of the product concept, to ensure high-quality product quality.

Daxing number is Meiko Cosmetics, Inc. (Brightly cosmetics company in Japan) product range of vivid colors NATURACTOR Hong Kong and Macao in China general agent, until now, has exceeded 20 years. Meiko vivid colors in Japan, Japan has a strong scientific research strength, with over 50 years experience in the development of cosmetics, in 2000, started production in China, to the principle of value for money, succeeded in developing a professional cosmetics market, is the industry pioneer and recognized and accepted by consumers.

No. 2006, Daxing Meiko more in-depth cooperation with vivid colors, hand in hand in Hong Kong with a strong, beautiful (Hong Kong) Cosmetics Co., Ltd. factory adhere to the Japanese as the only raw material origin, and through Hong Kong's strict management and supervision of its processing, the same year formally smooth put into operation. To early 2007, more vivid colors concealer cream foundation to become the first successful application to CEPA zero-tariff import declaration domestic cosmetic products, raw materials, 100% in Japan, Hong Kong manufacturers of cosmetics, so you are more of a noble choice, but to meet you be.

In 2009, we still keep in line with the spirit of Research and Innovation launched brightly MF Series, a unique color and superior products, are becoming the new market is a notable bright spot, so you enjoy the perfect creation of ever-changing makeup, fashion, creative, naturally beautiful image and life.

(SECURITY INSTRUCTIONhere the translation:(Don't worry,BM translation will be updated after this entry)
1.(code and web at the bottom of the case):The original shown the real web and  the real code that is www.naturactor.com and 4008155888 as a code.It must appear after you scratch out the metallic cover.Meanwhile for imitation naturactor had a different website is that is www.naturactor.net and the code is 4006151968.(wrong 151968)
2.(look): security metal and security thread, (such as notes on the interface between the metal lines in the paper) and printed with "ZX" word, opened after a complete layer of paper ,out of metal wire.
3. ( mortgage): security paper color layer can be isolated , lift surface is white, left is light green.
4. (Sun): security fluorescence identification, identification with fluorescent lighting, the surface can clearly see the red and blue fluorescent fibers.
P/S: (examinations): security inquiries, log in vivid colors the official website www.naturactor.com, www. Vivid colors. Cn security or toll-free hotline:4008155888 Enter the security code on the logo for authenticity verification.
EXTRA INFORMATION: (JUST TO SHARE WHAT I KNOW)
For China,they have provide the code for the product,as we know China is one of tremendous growth Republic,so the imitation is spread widely.As the secure steps,the needed of code is crucial and really important.Compare to Japan,they are not concerned of code because the country had a very high level of security.
THIS IS WHAT I FOUND THROUGH THE WEB OF NATURACTOR CHINA (ORIGINAL),SO,CORRECT ME IF I AM WRONG.I DONT REALLY KNOW WHAT IS THE DIFFERENT OF THE PACKAGING BECAUSE SOME PPL THOUGHT IT THE LOOSE-PACKED IS ORIGINAL THAN THE A BOX-PACKET AND VICE VERSA.
But, I do believe with loose pack because my sister use the loose pack (for China market) and the effect of her face is really stunned.For Japan,it pack with the box per pcs,and  it is write in Japanese accent.
DIFFERENT WITH THE PRICE RANGE:Some people asking why is China is more cheaper than Japan.This is what we called labour charge.As we all know,China have a high density of population,so it effected the the manufacturing side,(economical fact:hence,I am Statistician and do investigation for labour force).With small wages  and salaries China can dwindled the cost.Indeed.
DIFFERENT WITH THE RANGE COLOUR:China with high population,have a variant colored skin of citizen. So the variety of colours is really required. Compare to Japan,most of the them have a bright skin color. As result,Japan have only 5 different color only.
DIFFERENT COVER:This is important because naturactor's foundation cover from China is printed  in Chinese spelling accent,while the Japan,it is in Roman.The shape is more curved (circle curved) than Japan.So,if yours have the different it is maybe imitation.So,be careful.
China Original Naturactor
Be careful to buy online because there was some cases, the dealer deceit people by showing the original picture,but when the items delivered it actually imitation.So,beware of it.Make sure you found the original naturactor dealer.

♥Pride Nana♥

Labels:

http://www.emocutez.com
Subscribe RSS Feed ReTweet Add to Technorati
0 idea yang terkumpol | muntahkan idea di sini...
heart blue w/ glitter 15:30

Thursday, 1 December 2011Y
I dont care If I am Ugly

I closed my eyes:reliving it all:the awful how this world judging.When ppl around you,keep laughing at something that you feel not funny at all.What is so funny with someone face.It is wrong to laugh God's creator.How you feel when you in their shoes?It is what you want?sorry,we cannot choose who you are when you born.If you are perfect enough,just think how do you feel when your family is being monkeyed be others. Mocking the face like you did to others,isn't it hurt?The world became heartless as callous as time flies.I am upsetting when my peers insulted ppl,making they look funny,and be laughing material. It is not cool at all,I am not enjoy it.Despite,it malicious to me.I've been heard someone say that I am too serious for small thing.SMALL THING? It is small thing?I wasn't put on this earth to pleased you by smiling,giggling justify the wrong thing.Do I need to hurt others in order to pleased and satisfied you?Think about it.

♥Pride Nana♥
http://www.emocutez.com 0 idea yang terkumpol | muntahkan idea di sini...
heart blue w/ glitter 17:56